Nume proiect

CNG ROMÂNIA: Implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport.

Zonă de implementare: TEN-T Core Network ->Coridoarele Orient – Mediterana de Est şi Rin -Dunăre

Coordonator proiect: Denisson Energy S.R.L.

Partener de proiect: Asociaţia gazului natural pentru vehicule – NGVA România

Buget:
Costul total estimat al proiectului: 5.212.238 €
Contribuţia maximă a UE: 4.430.402 € reprezentând 85% din costul total al proiectului

Perioada de implementare:
Dată începere: Martie 2016
Dată finalizare: Decembrie 2019

Supervizat de:
Agenţia Executivă pentru Inovaţie şi Reţele – INEA (Comisia Europeană)

Ministerul Transporturilor

Obiective generale:
Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport durabil şi eficient şi promovarea decarbonizării transportului rutier de-a lungul coridoarelor din reţeaua principală –TEN-T prin lansarea CNG-ului ca şi carburant alternativ în România.

Obiective specifice:
Desfășurarea iniţială pe piaţa a unei reţele de 9 staţii de realimentare cu CNG pe segmentele româneşti ale coridoarelor Rin-Dunăre şi Orient –Mediterana de Est, incluzând nodurile importante ale reţelei pentru a acoperi simultan cererea potenţială a transportului de tranzit şi a celui urban.

Sprijinirea pătrunderii pe piaţă si a implementării CNG în România.

Reţeaua de staţii de alimentare cu CNG pentru vehicule va fi dispusă în apropierea nodurilor urbane principale Bucureşti şi Timişoara şi a altor oraşe importante situate pe reţeaua centrală de transport rutier, respectiv: Arad, Constanta, Craiova, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Piteşti şi Sibiu.

Amplasarea staţiilor vizează acoperirea cererii potenţiale de CNG din transportul de tranzit, precum şi din transportul urban din zonele cele mai populate.

Mai multe detalii pe site-ul proiectului: www.cngromania.eu