Legea nr. 167 din 19 iulie 2018

privind  modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL

 

ORDIN nr. 401 din 2 aprilie 2018

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018

 

HG nr. 87/2018 – aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România

 

LEGE nr. 37 din 19 ianuarie 2018

privind promovarea transportului ecologic

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 23 ianuarie 2018

 

LEGE nr. 34 din 27 martie 2017

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 29 martie 2017

LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012

a energiei electrice şi a gazelor naturale

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

ACT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012

 

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011

 

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995

privind calitatea în construcţii

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din data de 24 ianuarie 1995

 

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI