ASOCIAȚIA GAZULUI NATURAL PENTRU VEHICULE – NGVA ROMÂNIA s-a format ca și organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, în scopul promovării, consolidării aparării, reprezentării și realizării intereselor producătorilor, furnizorilor și utilizatorilor de gaz natural comprimat, lichefiat și biogas pentru vehicule, respectiv a intereselor producătorilor, furnizorilor și utilizatorilor de instalații, utilaje, echipamente și tehnologii necesare comercializării și utilizării gazului natural comprimat (CNG), lichefiat și biogas.

 

OBIECTIVE:

 • Reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea intereselor economice, tehnice și juridice ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele, asociațiile patronale și profesionale și cu alte persoane fizice și juridice, în raport cu obiectul său de activitate și în acord cu prevederile legislației în vigoare
 • Susținerea elaborării unor acte normative care să servească în domeniul CNG (gaz natural comprimat)
 • Reprezentarea intereselor membrilor săi în raporturile cu ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) și alte instituții din domeniu în vederea aplicării unor principii echitabile în cee ace privește politicile de licențiere, reglementare, supraveghere și control, de combatere și eliminare a concurenței neloiale, a corupției, eveziunii fiscare și oricăror forme ale abuzului în serviciu ți ale birocrației
 • Formularea și înaintarea către autoritățile publice competente a unor propuneri de legiferare în domeniul activităților reprezentate
 • Reprezentarea membrilor săi în raporturile cu alte organisme neguvernamentale în scopul înbunatățirii activității, al climatului de afaceri, creșterii rentabilității și responsabilității față de modul de a face afaceri și față de mediu în sensul utilizării pentru vehicule de combustibili alternative prietenoși cu mediul respectiv gazul natural comprimat, lichefiat și biogas
 • Promovarea concurenței loiale, în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii săi
 • Promovarea soluțiilor de dezvoltare a parcurilor de autovehicule prietenoase cu mediul
 • Desfășurarea unor proiecte finanțate din fonduri internaționale și naționale nerambursabile sau participarea la astfel de proiecte ca parteneri în scopul desfășurării activitățiilor specifice
 • Susținerea membrilor săi pentru obținerea de fonduri internaționale și naționale nerambursabile în scopul desfășurării activitățiilor specifice
 • Formarea profesională a persoanelor ce activează în domeniul producerii, furnizării și utilizării gazelor naturale comprimate, lichefiate și biogas
 • Organizarea de sesiuni pentru informare publică prin conferințe de presă, mese rotunde, colocvii, reuniuni și conferințe în scopul reprezentării drepturilor și intereselor membrilor
 • Asigurarea informării permanente a membrilor în legătură cu reglementările legale aplicabile în domeniu, noutăți legislative, etc.
 • Realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative
 • Acordarea de consultanță și consiliere, precum și de asistență juridică membrilor Asociației, în conformitate cu scopul acesteia
 • Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate
 • Dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării în concordanță cu scopul Asociației
 • Promovarea de activități menite să conducă la acumularea de fonduri, prin împrumuturi, colecte sau donații de bani prin orice mijloace și în condițiile pe care Asociația le consideră potrivite
 • Organizarea de vizite, schimburi de experiență, întruniri și stagii de formare, în țară și străinătate pentru membrii și angajații acestora
 • Desfășurarea unor alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept